DVD-RAM

เป็นดีวีดี การทำงานเข้าถึงข้อมูลในแบบลำดับ เหมือนกับ Hard Disc โดยจะทำการบันทึกจะวางข้อมูลที่อยู่บนแผ่นต่อกันไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดข้อมูลนั้นๆ และการอ่านจะเริ่มต้นจากจุดแรกของข้อมูลนั่นๆ การบันทึกข้อมูลจะต้องเป็นไดร์ฟชนิดพิเศษในการอ่านและเขียนข้อมูล ข้อดีสามารถบันทึกข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาได้มากกว่า 100,000 ครั้ง ทำให้ถูกนำไปใช้อุปกรณ์สมัยใหม่มากขึ้นเช่น กล้่องวิดีโอดิจิตอล

สินค้าทั้งหมดในหมวด "DVD-RAM"

ขออภัยด้วยค่ะ ไม่พบสินค้าตามเงื่อนไขที่ระบุ
นายเอก 08-9440-4618